Kinders van die belofte – Deel 3

Kinders van die belofte – Deel 3

Spr 29:18 Wanneer ’n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers.

Matt 5:14 Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. ’n Stad wat bo-op ’n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie! 

Efe 4:12 … om God se mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou

Rom 9:8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag

Gen 22:17 … dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos …

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *