Liefde sonder Perke

Liefde sonder Perke

Apr 4, 2021
Topic: Hope , Salvation
Book: Ephesians

Speaker: Morné Kruger

Jes 52:14 Soos baie hulle oor U verstom het — so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié van ‘n mensekind nie.

Luk 24:5 … Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

Luk 24:6 Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan …

1 Kor 15:55 Dood, waar is jou angel? …

Ps 30:5 … Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.

Ef 2:5 Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus …

Joh 11:25 …  Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.

Rom 6:4 … sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Rom 15:13 En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede …