Maar een ding is nodig – Deel 1 

Maar een ding is nodig – Deel 1 

Past Ronnie Barnard                             31 Desember 2020 Oujaarsaand 

Kernteks: Luk 10:42 … maar een ding is nodig … 

Luk 10:42 … maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies … 

Luk 10:42 … uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. 

Wat is die een ding? 

Luk 10:39 … Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit … 

Kies die plek. 

Luk 10:39 … en na sy woord geluister (Waar jy kan hoor). 

Mark 4:24 … en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. 

Mark 4:25 Want wie het, vir hom sal gegee word (Woord het) …

Mark 4:24 … en wie nie het nie (Woord), van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

Mark 4:23 As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. 

Mark 4:24 … Pas op wat julle hoor; met … (Bepaal jou lewe). 

Joh 10:3 … en die skape luister na sy stem … (Hoor – luister). 

Joh 10:3 … en hy roep sy eie skape by hulle naam … (Gee identiteit). 

Joh 10:3 … en lei hulle uit. 

Joh 10:4 … omdat hulle sy stem ken.  

Job 42:5 Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou …

Job 42:5 … maar nou het my oog U gesien (Openbaringskennis). 

Joh 10:4 En wanneer hy sy eie skape uitgebring het … 

Joh 10:4 … loop hy voor hulle uit … (Maak paaie gelyk)

Joh 10:4 … en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 

Joh 10:10 … Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *