Maar een ding is nodig – Deel 2

Maar een ding is nodig – Deel 2


Kernteks: Luk 10:42 … maar een ding is nodig …
Luk 10:42 … maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel
uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.
Luk 10:42 … uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.
Wat is die een ding?
Luk 10:39 … Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en …
Luk 10:39 … en na sy woord geluister.
Mark 4:24 … en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.
Hebr 5:11 … omdat julle traag geword het om te hoor.
Luk 10:41 … Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge …
Luk 10:42 … maar een ding is nodig …
Luk 8:14 … gehoor het … verstik deur die sorge … van die lewe … geen
ryp vrug …Open 3:18 Ek raai jou aan om van My te koop goud (Woord) wat deur
vuur gelouter is … ryk …
Open 3:17 … Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie

ll Tim 3:7 … wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kan kom
nie.
l Kor 8:1 … Die kennis maak opgeblase …
Hos 4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis (Openbaring
kennis) …
Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak
(Feite en waarheid – Petrus).
Mark 4:24 … Pas op wat julle hoor …
Joh 10:4 … en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Mark 4:24 … Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet,
sal vir julle gemeet word, en …
Mark 4:24 … en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *