More behoort aan God – Deel 1

More behoort aan God - Deel 1

Nov 6, 2022
Topic: Fear , Peace

Speaker: Morné Kruger

6 November 2022

Matt 6:25-34

Mark 4:35-39

Fil 4:7  – En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Matt 17:16-18  – En ek het hom na u dissipels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My. Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af.Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?

Jes 41:10  – Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

2 Kor 3:18  – En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid …

Heb 13:8 – Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

1 Kon 19:1-4