‘n Krag wat transformeer – Deel 2

‘n Krag wat transformeer – Deel 2


16 Mei – Gerhard Dalton

Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees.


Luk 4:19 Om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.


Omdat Hy my gesalf het …
Salf – Mishchah
Salf Olie 5 Bestandele Eks 30:23


1 Sam 16:13 Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die Here het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword…


Ps 23:5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.


Ps 23:1 ‘n PSALM van Dawid. Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.


Ps 23:3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.


Ps 23:5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.


Ps 23:6 Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.


Luk 4:30 Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.


Ps 20:7 Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *