‘n Krag wat transformeer – Deel 3

‘n Krag wat transformeer – Deel 3

Eseg 37:1-10,14

Joh 7:37 … as iemand dors het.laat hom na My toe kom en drink.

Joh 7:38 Hy wat in My glo soos die skrif sè … strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

Joh 14:2 … Ek gaan om vir julle plek te berei.

Joh 14:3 En as Ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Luk 24:49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.

Joël 2:28 En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Hand 2:16 Maar dit is wat deir die profeet Joël gespreek is.

Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.

Hand 2:1 En toe die dag van pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 

Hand 2:1 2-4 

Luk 11:11-13

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *