‘n Krag wat Transformeer

‘n Krag wat Transformeer

9 Mei 2021                                            Renaldo Barnard   

Jer 17:1 Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof.

1 Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 

2 Tim 3:5 Mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het …

Matt 22:29 Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie

Luk 4:18-19 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring … om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur

Hand 1:8 (NLV) Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang

Matt 13:58 (NLV) As gevolg van hulle ongeloof het Hy daar maar min wonderwerke gedoen. 

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *