Nou weet Ek – Deel 5

Nou weet Ek – Deel 5

 

 

Kernteks: Gen 22:12 … nou WEET Ek … jou seun, jou enigste, van My nie TERUGGEHOU het nie.

I Joh 4:10 Hierin is die lewe nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het, en sy Seun … versoening …

Mal 1:2 Ek het julle liefgehad sê die Here. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad …

I Joh 4:16 En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde …

Matt 12:39 … soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. (3 dae en 3 nagte)

Joh 13:23 En een van sy dissipels, hy vir wie Jesus liefgehad het … (5 keer)

Ef 3:17 … julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.

Ef 3:17 Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon …

Ef 3:18 En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begrip wat …

Ef 3:18 … wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is.

Ef 3:19 En die liefde van Christus te ken (glo) wat die kennis oortref, sodat …

Ef 3:19 … sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. (God is liefde)

Ef 3:20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens …

Ef 3:20 … volgens die krag wat in ons werk (Gal 5:6 … die geloof wat deur die liefde werk)

Ef 2:4 Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur Sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het.

Ef 2:5 En ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak (geglo het) saam met Christus.

Ef 2:5 … uit genade is julle gered.

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *