Nou weet Ek -Deel 2

Nou weet Ek -Deel 2

                                                                       

Kernteks: Gen 22:12 … nou WEET Ek … jou seun, jou enigste, van My nie TERUGGEHOU het nie.

Gen 22:14 … sodat vandag nog gesê word: Op die BERG (Golgota) van die Here sal dit VOORSIEN word.

Joh 3:16 … dat Hy sy ENIGGEBORE Seun GEGEE het …

Joh 3:16 Want so LIEF het God die wêreld gehad, dat …

Joh 3:16 … sodat ELKEEN wat in Hom GLO, nie verlore …

Rom 5:8 Maar God BEWYS sy liefde tot ons daarin … gesterf … sondaars was.

Matt 12:38 … Meester, ons wil graag ‘n TEKEN van U SIEN (bewys) …

Matt 12:39 … antwoord … slegte en owerspelige GESLAG soek na ‘n teken … (BEWYS my U liefde).

Matt 12:39 … en geen TEKEN sal aan hom gegee word nie, behalwe …

Matt 12:39 … BEHALWE die TEKEN van die profeet Jona.

Matt 12:40 Want SOOS Jona drie dae en drie nagte in die BUIK van die groot vis was, so …

Matt 12:40 … so sal die SEUN van die mens (God gee – God WORD mens) …

Mat 12:40 … drie dae en drie nagte in die HART van die aarde wees (sterwe en opstanding – Sy LIEFDE).

Matt 12:41 Die manne van Ninevé sal in die OORDEEL opstaan saam met hierdie GESLAG (godsdienstiges) en dit VEROORDEEL …

Matt 12:41 … want hulle het hul op die PREDIKING van Jona BEKEER, en meer …

Matt 12:41 … en MEER as Jona is hier (openbaring van God se LIEFDE) – bekeer …

I Joh 4:16 En ons HET die liefde wat God TOT ons het …

I Joh 4:16 … leer KEN en GEGLO. God is liefde …

I Joh 4:10 HIERIN is die liefde: nie dat ONS God LIEFGEHAD het nie, maar …

Matt 22:35-36 … wetgeleerde … versoek … wat is die GROOTSTE gebod … antwoord …

Matt 22:37 … jy moet die Here jou God LIEFHÊ met jou HELE hart en met jou HELE siel en met jou HELE verstand … eerste gebod.

Matt 22:39 … gelykstaan: Jy moet jou NAASTE liefhê soos JOUSELF.

Matt 22:40 Aan hierdie twee GEBOOIE hang die hele WET en die PROFETE.

I Joh 4:10 … nie dat ONS God LIEFGEHAD het nie, maar dat HY ons LIEFGEHAD het en sy SEUN gestuur het as …

I Joh 4:10 … as VERSOENING vir ons SONDES (eerste liefde).

I Joh 4:16 HIERAAN het ons die liefde … LEER ken … dat Hy sy LEWE vir ons AFGELÊ het … (glo en ken).

Matt 17:3-4 … Moses en Elía … drie HUTTE maak …

Matt 17:5,8 … Dit is my GELIEFDE Seun … luister na Hom …   niemand meer nie, BEHALWE Jesus ALLEEN.

Rom 3:19-21 … geregtigheid VAN God GEOPENBAAR sonder die WET, terwyl die wet en die profete daarvan GETUIG. 
0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *