Nou weet ek -Deel 6

Nou weet ek -Deel 6

Kernteks: Gen 22:12 … nou WEET Ek … jou SEUN, jou enigste, van My nie TERUG gehou het nie.
I Joh 4:16 En ons het die LIEFDE wat God tot ons het, LEER ken en GEGLO. God is liefde …
I Joh 4:16 … en hy wat IN die LIEFDE bly, bly IN God, en God IN hom.
Ef 2:4 Maar God, wat RYK is in BARMHARTIGHEID, het ons deur sy GROTE liefde …
Ef 2:4 … sy grote LIEFDE waarmee Hy ONS liefgehad het … ook toe …
Ef 2:5 … ook toe ons DOOD was deur die MISDADE …
Ef 2:5 … lewend GEMAAK saam met CHRISTUS – uit genade is julle GERED (Sy grote liefde).
Ef 2: 8 Want uit GENADE (omdat Hy ons liefhet) is julle GERED, deur … (hoe?)
Ef 2:8 … deur die GELOOF, en dit nie uit JULLESELF nie: dit is die …
Ef 2:8 … dit is die GAWE van God (Joh 3:16).
Joh 3:16 Want so LIEF het God die WÊRELD gehad (nou nog meer), dat Hy sy eniggebore SEUN gegee het (Ef 2:8 Dit is die GAWE van God) …
Joh 3:16 … sodat ELKEEN wat in Hom GLO (liefde bewys) …
Joh 3:16 … nie VERLORE mag gaan nie, maar die ewige LEWE (God soort) KAN hê.
Joh 3:17 Want God het sy SEUN in die wêreld GESTUUR nie om die wêreld te VEROORDEEL nie …
Rom 4:15 Want die WET werk toorn … (Rom 3:19 … sodat elke mond GESTOP en die hele wêreld … doemwaardig KAN wees).
Joh 3:17 … maar dat die WÊRELD deur Hom GERED kan word.
Joh 3:18 Hy wat in Hom GLO, word nie VEROORDEEL nie; maar …
Joh 3:18 … maar hy wat nie GLO nie, is alreeds VEROORDEEL …
Joh 3:18 … omdat hy nie GEGLO het in die Naam van die ENIGGEBORE Seun van God nie.
Joh 3:19 En dit is die OORDEEL: dat die LIG in die wêreld gekom het … (Joh 1:9-12).
Ef 2:8 … deur die GELOOF, en dit nie uit JULLESELF nie: dit is die GAWE van God.
Ef 2:9 Nie uit die WERKE nie, sodat NIEMAND mag ROEM nie.
Ef 2:7 SODAT Hy in die eeue wat kom, kan BETOON die uitnemende RYKDOM van …
Ef 2:7 … sy GENADE in GOEDERTIERENHEID oor ONS in Christus JESUS.
Christus is die TEKEN van Sy liefde.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *