Nuwe Hart – Week 5

Nuwe Hart – Week 5

Vergewe mekaar – 30 Augustus                            Corine Uys 

Kernteks:

Ef. 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Kol. 3:13 Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. SOOS DIE HERE JULLE VERGEWE HET, MOET JULLE MEKAAR OOK VERGEWE.

Miga:18 … U vergewe sonde, U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U BLY NIE VIR ALTYD KWAAD NIE, U BETOON LIEFDE.

Rom. 12:17-18 Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, LEEF IN VREDE MET ALLE MENSE.

Rom. 12:19 Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God …

Eph. 4:31-32 (TPT) Lay aside bitter words, temper tantrums, revenge, profanity, and insults. BUT INSTEAD BE KIND AND AFFECTIONATE toward one another …

Spr. 19:11  ‘n Verstandige mens beteuel sy humeur en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees.

1 Thes. 5:15 (TPT) Resist revenge, and make sure that no one pays back evil in place of evil but always pursue doing what is beautiful to one another and to ALL THE UNBELIEVERS.0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *