Ons sal altyd ontsnap

Ons sal altyd ontsnap

23 Augustus 2020 – Ons sal altyd ontsnap Ronnie Barnard


Kernteks:  l Sam. 23:13 … Toe Saul berig ontvang dat Dawid … ontsnap het, het hy
opgehou om uit te trek. 

I Sam. 19:9,10 … en Dawid het … daardie nag vrygekom.
l Sam. 19:12 … weggekom en vrygekom.
l Sam. 19:17 … sodat hy vrygekom het …
l Sam. 19:18 Intussen het Dawid …. vrygeraak …
l Sam. 23:14 … maar God het hom nie in sy hand oorgegee nie.
Luk. 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om …
Open. 5:9 … U is waardig … want U is geslag en het ons vir God met u bloed
gekoop …
Ex. 11:23 … Maar wanneer Hy die bloed sien … en die verderwer nie toelaat …
Luk. 21:36 … waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug …
Luk. 21:36 Waak dan en bid altyddeur …
Neh. 4:17 … hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig het,
terwyl …
Neh. 4:17 … terwyl die ander hand die werpspies vashou (Waak en bid) …
Neh. 4:18 … en die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou …
Neh. 6:11 Maar ek het gesê: Sal ‘n man soos ek vlug …
Neh. 6:3 … Ek doen ‘n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie …
Neh. 6:3 … Waarom moet die werk ophou …
l Kor. 3:9 Want ons is medewerkers van God …
Matt. 16:18 … en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou …
Matt. 12:30 Hy wat nie met My is nie, is teen My; en …
Matt. 12:30 … en hy wat nie saam met My versamel (Sy gemeente) nie, verstrooi.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *