Oorvloedig – Deel 3

Oorvloedig - Deel 3

Feb 14, 2021
Series: Oorvloedig
Book: 1 John

Speaker: Gerhard Dalton

<p style=”text-align: justify;”>2 Kor 9:8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat<br>julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.<br>Joh 15:1 Ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Geplant in GROND.<br>Tuinier het kruis daar geplant dat as ons in Hom is dra ons vrug Hoe kultiveer ons<br>BLY IN HOM en Hy in ons.<br>Joh 15:13 Niemand het ’n groter liefde as hierdie nie: dat iemand sy lewe opoffer ter<br>wille van sy vriende.<br>Joh 15:5-6 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel<br>vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.<br>Joh 15:6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog<br>…<br>Joh 5:7 Die sieke het Jesus geantwoord: “Meneer, ek het niemand naby my om my<br>in die waterbad te tel wanneer die water geroer word nie; en terwyl ek nog<br>naderkom, gaan iemand anders voor my in.”<br>Joh 5:8 Jesus sê toe vir hom: “Staan nou op, tel jou slaapmatjie op en loop!”<br>Joh 5:9 Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmatjie opgetel en begin<br>loop!<br>1 Kor 13:4 Die liefde is geduldig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde<br>blaas nie sy eie beuel nie, is nie vol van homself nie.<br>1 Kor 13: 5 Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie<br>kort van draad nie,hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie.<br>1 Kor 13: 6 Dit treur oor die onreg wat plaasvind, en juig as die waarheid seëvier.<br>1 Kor 13: 7 Die liefde bly stil oor ander se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan<br>met hoop, dit verduur alles.<br>Joh 15:17 Ek gee aan julle dié opdrag: julle moet mekaar liefhê.”</p>