SO VOL SOOS WAT EK LEEG IS…Deel 2

SO VOL SOOS WAT EK LEEG IS…Deel 2

Ons Vader is ‘n voorstander van verandering en vernuwing!
Jes 42:9… Ek kondig nuwe dinge aan …
Ef 4:23 “Julle gees en gedagtes moet nuut word.”
Eph 4:23 (Amp)Be constantly renewed … [having a fresh mental and spiritual attitude.]
Kol 3:10 … leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al meer vernuwe word na die beeld
van sy Skepper …
Mark 2:22 … Niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie … nuwe wyn word in nuwe sakke
gegooi …
Vernuwing en verandering is ‘n wet/beginsel van lewe Hou hierdie op skerm
terwyl ek illustrasies vertel …
Wat sê God te midde van dit alles?
Jer 12:5 “As voetsoldate jou moeg hardloop hoe sal jy teen perde kan hardloop? …
JAHWE: EK SAL DAAR WEES.
EL ROI: DIE STERK EEN WAT SIEN. I WILL BE THERE WATCHING YOUR
PROGRESS.
Ps 32:8 (Amp) I will instruct you and guide you along the best pathway for your life. I will advise you
and watch your progress.
Heb 13:5 (Amp) I will not, will not, I will not in any degree leave you helpless nor forsake nor let you
down (relax My hold on you) – assuredly not!
God loves us just as we are, but He loves us too much to leave us just as we are!

Rabbi: … the greatest of all miracles is that we need not be tomorrow what we are today, but we can improve if we make use of the potential implanted in us by God!!

Wat moet ek doen?
Ek moet kies om te verander!
1 Pet 2:2 .. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei …
2 Cor 3:18 (Amp) … we continued to behold in the Word … (mirror) constantly being transfigured … in ever increasing splendor and from one degree of glory to another …
Dit gaan my iets kos.
Dit vra inspanning.
Fil 3:12 … Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak …
Dit vra volharding.
Winston Churchill: Success is never final; failure is never fatal: … It is the courage to continue that counts.
Kol 1:11 ..Mag God … julle versterk en aan julle die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard.
Bevraagteken jou gewoontes.
Spr 5:22-23 (DB) … Verkeerde dade vang ’n mens in aaklige strikke vas. Sonde is soos ’n tou wat jou so
vasbind dat jy nooit weer los kan kom nie. Uiteindelik sterf jy omdat jy sonder
dissipline geleef het …
Samuel Johnson: The chains of habit are generally too small to be felt until they are
too strong to be broken …
Waarin moet ek groei?
Harold Kushner: Our souls are not hungry for fame, comfort, wealth or power.
Those rewards create almost as many problems as they solve. Our souls are hungry for meaning. For the sense that we have figured out how to live that our lives matter. So that the world will at least be a little bit different because of … our having passed through it!

Previous
Living strong
Next
Hope

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *