Son Light

Son Light

Feb 26, 2023
Book: 1 John

Speaker: Gerhard Dalton

Sonlight – Gerhard Dalton

26 Februarie 2023

1 John 1:7 (AMP)

But if we [really] are living and walking in the Light, as He [Himself] is in the Light, we have [true, unbroken] fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses (removes) us from all sin and guilt [keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations].

1 Joh 1:7 (DB) 

Ons is alleen deel van hierdie hegte familie van God as ons optrede presies is soos God dit van ons verwag. Maar wat nou daarvan as ons iets doen waarvan God nie hou nie? vra jy dalk. Wel, dit is juis God se Seun, Jesus, se offerbloed wat ons geestelik  silwerskoon was – daar bly nie een sonde oor nie! Dit beteken dat ons rein voor God kan staan.

Jes 1:18 (DB) 

Kom ons handel dié saak nou af, sê die Here. Dit maak nie saak hoe diep die vlekke van julle sonde is nie, Ek kan dit skoonmaak. Al was julle bloedrooi gevlek van die sonde, kan Ek dit wegwas en julle so wit laat word soos sneeu wat nou net geval het. Selfs al is die vlekke van julle sonde purperrooi, sal Ek julle skoonmaak sodat julle so wit soos splinternuwe wol sal

1 Joh 1:9

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Matt 11:5 (NV)

Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig.

Matt 11:6 (NLV) 

En sê vir hom: ‘Gelukkig is elkeen vir wie Ek nie ’n struikelblok is nie.’”

Joh 3:5

Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Hand 2:38

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang

Kol 2:12 (NLV)

Toe julle gedoop is, is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle één is met Hom is julle ook saam met Hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak – hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het!