Staan sterk

Staan sterk

Drie ANKERS…

Heb 6:19 “… lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is.

” Amp: “…it cannot break down under whoever steps out upon it.”

1 Pet 1:19,20 “… Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem.”

Heb 2:10 “… God, ter will van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as Sy kinders tot heerlikheid lei.” Wese van die Kruis = Liefde

Rom 5:8 “… Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Lucifer se enigeste wapen is : Die Leuen.

Hoe kan ek bevry word van die sirkel van dood?

Joh 8:32 “… en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.”

:31 “… my woorde”

Rom 10:17 “… Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God.”

Kol 1:6 “… die genade van God …in waarheid leer ken.”

Gal 5:6 “Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan.”

1 Joh 4:18 “…volmaakte liefde verdryf alle vrees.”

Die wese van die Graf= Onderskeiding

Rom 1:4 “…Op grond van Sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is.”

Mat 28:2 “… Skielik was daar ‘n geweldige aardbewing. ‘n Engel van die Here het van die hemel af gekom na die graf toe gegaan en die klip weggerol.”

Hand 4:20 “… Wat ons betref, dit is vir ons onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie!”

Rom 8:37,38 “… Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars … “niks” … kan ons van die liefde van God skei nie…” Die wese van die Troon = Voleinding

Ef 3:19 “… alles en almal heeltemal vervul met die volheid van God.”

Kor 2:9,10 “… Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor … in die hart van die mens nie opgekom het nie …dit het God gereed gemaak vir die wat Hom liefhet.”