Versamel – Deel 2

Versamel – Deel 2

Sondagaand 9 Augustus – Nuwe hart                       

 

Kernteks: Gal. 5:13 (NIV) You, my brothers and sisters were called to be free. Do not use your freedom to indulge the flesh, rather, serve one another humbly in love.

Wanneer jy dien, leer jy wat jou doel is hier op aarde.

Mark. 10:45 Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en Sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

Phil. 2:5 In your relationship with one another have the same mindset as Christ …

1 Kor. 12:27 Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

  • 1 Kor. 12 – Lys van gawes
  • 1 Kor. 13 – Motivering – Liefde
  • 1 Kor. 14 – Hoe lyk dit wanneer ek my gawes uitleef.

1 Kor. 12:4 Daar is wel verskillende gawes, maar dit is dieselfde gees.

1 Kor. 14:26 Hoe moet dit dan wees broers? Elke keer as julle bymekaarkom het elkeen gewoonlik ‘n bydrae om te lewer, ‘n psalm, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal of klank of uitleg daarvan. Sorg dat alles tot ‘n opbou van die gemeente verloop.

  • Ons dien God deur ander mense te dien.
  • Ons dien omdat God vir ons gawes gegee het om mee te dien.
  • Jesus het vir ons gewys hoe om te dien.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *