Wat moet ons nou maak?

Wat moet ons nou maak?

 
2 Kon. 6:15 … “wat moet ons nou maak?”
2 Kon. 6:8 (NLV) Die koning van die Arameërs was in ’n oorlog teen Israel gewikkel.
Hy het met sy offisiere beraadslaag en gesê: “Ons sal ons kamp op dié en dié plek
opslaan.”
2 Kon. 6:13 (NLV) Die koning van Aram beveel hulle toe: “Gaan en stel vas waar
Elisa is. Dan stuur ek troepe om hom te vang.” Hy kry toe berig: “Elisa is in
Dotan(twee putte).”
2 Kon. 6:15 (NLV) Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg
opstaan en buitentoe gaan, sien hy oral net troepe, perde en strydwaens. Benoud
roep hy vir Elisa: “Ag, Meneer, wat moet ons nou maak?”
2 Kon. 6:16-17 (NLV) “Moenie bang wees nie!” sê Elisa vir hom. “Daar is meer aan
ons kant as aan hulle kant!” Toe bid Elisa: “Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan
sien!” Die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. Toe hy opkyk, sien hy dat daar
baie perde en strydwaens van vuur op die heuwels rondom Elisa was.
2 Kon. 6:18 (NLV) Toe die Aramese leër naderkom, bid Elisa: “Here, slaan hulle tog
met blindheid!” Die Here het gedoen soos Elisa gevra het.
2 Kor. 4:3 As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met 'n sluier bedek is, is dit
bedek net vir dié wat verlore gaan.
2 Kort. 4:4 Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld
verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie
van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.
2 Kon. 6:19 (NLV) Elisa sê toe vir hulle: “Julle is op die verkeerde pad! Dis ook nie
die regte stad nie! Volg my en ek sal julle neem na die man vir wie julle soek.”So het
hy hulle na Samaria (Toring) toe gelei.
Spr. 18:10 Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin
en word beskut.
2 Kon. 6:20 (NLV) Net toe hulle Samaria binnegaan, bid Elisa: “Here, laat hulle weer
sien.” Die Here het hulle oë oopgemaak en toe hulle opkyk, is hulle binne-in
Samaria!
Ef. 1:18 Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy
roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die
gelowiges bestem het,
2 Kon. 6:21 (NLV) Toe die koning van Israel hulle sien, roep hy vir Elisa: “Moet ek
hulle doodmaak, my vader, moet ek hulle doodmaak?”
2 Kon. 6:22 “Natuurlik nie!” sê Elisa vir hom. U mag nie verslaan nie. Sou u dan
verslaan (doodmaak) die wat u met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer
het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer
kan trek.
Kol. 1:21 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose
werke, het Hy nou versoen
2 Kon. 6:23 (NLV) Die koning het toe ’n groot fees vir hulle voorgesit en hulle toe
teruggestuur na hulle koning toe. Daarna het die Aramese plunderaars nie weer die
land Israel binnegeval nie.
Joh. 17:18 Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld
gestuur.
Joh. 10:16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet
hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.
Joh. 4:36 En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat
die saaier en die maaier saam bly kan wees.
2 Kor. 9:6-7 Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai;
en wie volop saai, sal ook volop maai. 7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart
voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *