Woedend

Woedend

Aug 29, 2021
Series: Woedend
Topic: Annointing , Family

Speaker: Gerhard Dalton

Luk 4:28 (NV) 

Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor.

2 Kon 5:1 (NLV) 

Naäman was die koning van Aram se bevelvoerder van die leër. Hy was ’n belangrike man en hoog in aansien by die koning, want die Here het deur hom groot oorwinnings aan Aram gegee. Hoewel Naäman ’n magtige krygsman was, was hy melaats.

2 Kon 5:9 (NLV) 

Naäman het met sy perde en strydwaens gekom en voor Elisa se huis gewag.  

2 Kon 5:10 (OV) 

Toe stuur Elísa ‘n boodskapper na hom om te sê: Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees.

2 Kon 5:11(NLV) 

Maar Naäman het baie kwaad weggegaan en gesê: “Ek het gedink hy sal uitkom en my ontmoet! Ek het verwag dat hy sy hand oor die melaatsheid sou waai en die Naam van die Here sy God aanroep en so vir my gesond maak! 

EK HET GEDINK … EK HET VERWAG …

Jak 1:19-20 (NLV) 

My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie.

2 Kon 5:12 (NLV) 

Is die Abana (Gebou van steen gemaak)en Parpar(om vrug voort te bring) van Damaskus nie beter riviere as al die riviere van Israel saam nie? Hoekom kan ek my nie in een van hulle gaan was en so gesond word nie?” Naäman het toe omgedraai en in woede weggegaan.

Is die … nie beter?   

Hoekom kan ek …? 

Kol 3:8 (NLV) 

Maar nou moet julle ook nog van al die volgende ontslae raak: kwaad wees, woedebuie, gemeenheid, gevloek. Vuil taal moenie uit julle mond kom nie.

2 Kon 5:14 (NLV) 

Naäman het toe afgegaan na die Jordaanrivier toe en hom sewe keer in die rivier gewas, soos die man van God hom beveel het. Toe word sy vel gesond soos dié van ’n jong seun s’n. Hy was volkome genees! 

2 Kon 5:15 (NLV) 

Naäman en sy hele gevolg gaan toe terug na die man van God toe. Hy het voor hom gestaan en gesê: “Nou weet ek dat daar geen God in die hele wêreld is nie, behalwe in Israel …

Ef 4:26a (NLV) 

Moenie sondig as jy kwaad word nie …

Pred 7:9 (NV) 

Moenie gou kwaad word nie: dit is ‘n dwaas wat gou kwaad word.