Yahweh Nissi -Deel 2

Yahweh Nissi -Deel 2

Deel 2: 12 September 2021

Morne Kruger

Jes 54:17 “Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die Here.”

Gal 5:16 “MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie …”

Gal 5:17 “… want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”

Gal 5:18 “Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.”

Rom 7:24 “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?”

Matt 16:23 “Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.”

Luk 4  “… Jesus word gesoek …”

Kol 2:8 “Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.”

Jak 4:7 “… weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.”

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *