Believe it, Speak it, Live it

Lewe in volkleur

ONS MISSIE & VISIE

‘Vrou na God se hart’ is Woord en Lewe se Afrikaanse Vroue bediening met ‘n misie om elke vrou in gees, siel en liggaam te bedien, bemoedig en inspireer  om doelgerig en passievol in volkleur te leef.

Met vandag se gejaag, verskeie rolle wat ons as vrou moet beklee en soveel seer daar buite, is daar baie van ons vrouens, wat wanneer hulle in die spieel kyk net ‘n wit en swart weergawe van hulself sien, so ons wil jou help om na jouself deur God se oe te begin kyk en Sy volkleur prentjie vir elke fasset van jou lewe te sien en daarvolgens te begin leef. 

ONS BEDIENING

Ons  bediening bestaan uit ‘n verskeidenheid van geleenthede:

  • Makieties – Afrikaanse ‘High Teas’– waar ons dames geleentheid kry om volgens ons verskeie temas aan te trek, heerlik saam te kuier, lag, gesels, eet en bedien te word deur bekende sprekers.
  • Vroue Retreats – waar ons stil word en net weer in kontak kom met onsself en ons Koning.
  • Vroue Kamp – waar ons geleentheid bied vir kuier, lag, bedien, uitwaag en groot bederf.
  • Desember Kersmark – ‘Fellowship’ saam met vriende en familie onder die sterre.

Elke geleentheid het ‘n gepaste tema om ons vrouens toe te rus op hulle reis om te leef in volkleur en ‘n vrou na God se hart te word.

ONS SPAN

Ons span bestaan uit ‘n groep vrywilligers wat hul tyd, verlede, gawes en sterkpunte gebruik tot eer en verheerliking van Sy koninkryk in ander vrouens se lewens. Dit is dames van ‘n verskeidenheid van agtergronde en beroepe elkeen met sy eie ontsagwekkende storie om te vertel.

Jou besonderhede

Ek wil meer uitvind oor Vrou na God se hart.


Vrou na God se hart - Kamp

Vrou na God se Hart Retreat


22 - 24 Mei 2020

R750 per persoon (Sluit in verblyf, kos en bus vervoer)

Kostes kan in twee paaiemente afbetaal word.
Alle uitstaande kostes moet asb teen die 30 April 2020 vereffen wees.


Tik "Geen "as jy glad nie het nie.

Kontakbesonderhede van naasbestaande:


Vrywarring

Hiermee verklaar ek, die ondergetekende, dat ek op eie risiko die Vroue Retreat bywoon en dat ek nie Woord en Lewe, die bestuur van die rusoord, die betrokke rusoord, of enige van die Bedieninge verantwoordelik sal hou vir enige verlies of skade aan my persoon of eiendom van watter aard ook al.


Betaling

R750 - Kostes kan in twee paaiemente afbetaal word.

Alle uitstaande kostes moet asb teen die 30 April 2020 vereffen wees.

Bankbesonderhede:

Vrou na God se Hart
Nedbank
Sunward Park
Branch Code: 198 765
Account Number: 1106 954 173


"VR - Naam en Van" dien as verwysing op dep strokie.

Stuur bewys van betaling na vrounagodsehart@woordenlewe.com

Betaling