Björn en Corine Uys

Alive Young Adults (Afrikaans Boksburg)

Die doel van hierdie bediening is om die jong volwassenes van Woord en Lewe te bedien. Ons wil hulle deur Bybelse waarhede hoop te gee en laat verstaan dat ons lewe ontvang a.g.v die kruis.

Die Here het Eff 2:5 vir ons gegee waaraan ons vashou en ook uitleef. “Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak.”

Vir meer inligting: Björn Uys 082 456 1911


Jeandre du Plooy

Epic Young Adults (Boksburg English)

At Epic ” Everything is possible in Christ” we believe without a doubt, that “Life is better in groups”. “As Iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend” (Prov. 27:17). None of us can walk a road with the Lord alone. We need each other.

Our mission is to build into the life of every young adult by bringing up a generation of people full of fire by setting them alight for the glory of our Lord Jesus Christ and to build leaders that would do the same.

Info: If you require information or would like to become part of our family, please contact Jeandre du Plooy at 081 440 7518.

WhatsApp Image 2020-05-04 at 20.46.22

Naude and Carlin Swart

Young Adults (Afrikaans Benoni)
Ons is 'n groep jong volwassenes wat mekaar aanmoedig, ontwikkel en inspireer om tot hul volle potensiaal te leef deur 'n gees van passie vir uitnemendheid, doel en voorspoed aan te wakker. Ons aanvaar en verhef individue uit verskillende streke, op grond van rasse, kulturele, opvoedkundige en ekonomiese agtergrond. Ons is gesond, ryk en geestelik geheel en leef ons lewens voluit deur in ons Godgegewe doeleindes te funksioneer. Ons verhoog die bemarkbaarheid, selfvertroue en selfbeeld van ander jong volwassenes en bied die nodige instrumente om vaardighede te ontwikkel wat ons in staat sal stel om voldoende voorsiening te maak vir ons gesinne, ons loopbaan te bevorder, effektief te kommunikeer met die mense rondom ons en ons is 'n voorbeeld van die burgers wat gee terug aan ons gemeenskap.
Jacky

Liahm and Jaqueline Nagan

Young Adults (Benoni English)
We are a group of young adults who encourage, develop, and inspire each other to live to their full potential by igniting a spirit of passion for excellence, purpose and prosperity. We accept and uplift individuals from different regions, racial, cultural, educational and economic backgrounds. We are healthy, wealthy and spiritually whole and we live our lives fully by functioning in our God-given purposes. We increase the marketability, confidence and self-esteem of other young adults and we provide the tools necessary to develop skills that will allow us to adequately provide for our families, advance our career, effectively communicate with those around us and we are model citizens who give back to our community.

If you want to join one of our Young adult groups complete the form below and one of our leaders will contact you.