99-Deel 3

99-Deel 3

Met Ope Arms

 18-24 September 2022

Pastoor Renaldo Barnard

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees: 
 • Lukas 15:4 (NLV)

As jy 100 skape het en een het VERDWAAL en VERLORE geraak, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan SOEK tot jy hom kry nie?

 • Luk 15:12

… vir sy vader gesê: … GEE MY … wat my toekom.

 • Luk 15:13

En nie baie dae daarna nie… WEGGEREIS na ‘n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur LOSBANDIG te lewe.

 • Luk 15:14

En toe hy ALLES DEURGEBRING het, kom daar ‘n swaar hongersnood … en hy het begin GEBREK ly. 

 • Luk 15:16

En hy het VERLANG… en NIEMAND (NIKS) het dit aan hom gegee nie. 

 • Luk 15:17-18

Maar hy het TOT HOMSELF GEKOM en gesê … Ek sal opstaan en na my vader gaan … 

 • Luk 15:18-19

EK SAL: Vader, ek het GESONDIG teen … U, ek is nie meer werd … nie; maak my…

 • Luk 15:20

… En toe hy nog VER WAS, het sy vader hom GESIEN en innig jammer vir hom gevoel …

 • Luk 15:20b 

… Vader … gehardloop en hom OMHELS (MET OPE ARMS).

 • Luk 15:24 

… hierdie seun van my was DOOD en het weer LEWENDIG geword; en hy was VERLORE en is GEVIND. En hulle het begin vrolik word. 

 • Luk 15:22 

… Bring die BESTE KLEED en trek hom dit aan, en gee ‘n RING vir sy hand en SKOENE vir sy voete. 

 • Kyk: Kyk na die video deur Pastoor Renaldo BarnardVideo
 • Gesels in julle Konneksie Groep oor die volgende:
 1. Wat beteken die storie van die Verlore Seun vir jou persoonlik?
 • Wat beteken dit vir jou om te weet dat God vir jou wag met ope arms?  
 • Bid vir elke groeplid teenwoordig asook afwesig.

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae:

Dink aan die woorde: “MET OPE ARMS”

1. Sien jouself in God se Ope Arms. Wat dink jy wil Hy vir jou sê.

2. Met wie kan jy hierdie week gesels oor hierdie God wat vir ons wag met Ope Arms?