“BID VORENTOE” – Deel 4

“BID VORENTOE” – Deel 4

Week 4: 24-30 Oktober 2021

Renaldo Barnard

In die Bybel sê God vir Abraham: “Ek maak jou die pa van baie nasies.” Abraham het hierdie belofte met sy hele lewe geglo. Hy het geweet dat God die onmoontlike kan doen: Hy kan dooies lewendig maak en met ’n enkele woord iets uit niks tot stand bring.die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Rom 4:17

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 1. Lees:   
 • Rom 4:17 … die dinge wat nie bestaan nie, ROEP ASOF hulle bestaan.
 • Matt 6:1-14 … As jy BID … As jy VAS … As jy GEE
 • 1 Tess 5:23 En mag …God … julle VOLKOME HEILIG maak, en mag julle GEES en SIEL en LIGGAAM geheel en al onberispelik BEWAAR word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! 
 • Matt 6:25 … Moenie julle KWEL … oor jul LIGGAAM … Is die LEWE nie MEER as … die liggaam …
 • Matt 23:25 Wee julle … want julle maak die BUITEKANT van die beker … skoon, maar BINNEKANT is dit vol roof en onmatigheid. 
 • Matt 23:26 … maak EERS die BINNEKANT van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. 
 • Luk 21:34 MAAR PAS OP vir julleself, dat julle HARTE nie miskien beswaar word deur … SORGE van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik OORVAL nie. 
 • Matt 19:20 Die jongman sê vir Hom: AL hierdie dinge het ek ONDERHOU … Wat kom ek nog KORT?
 • Matt 19:21 Jesus … As jy VOLMAAK wil wees, gaan VERKOOP jou goed en GEE … en jy sal ‘n SKAT in die hemel hê; en kom hier, volg My. 
 • Matt 19:22 Maar toe die jongman dié WOORD HOOR, het hy BEDROEF weggegaan; want hy het baie besittings gehad. 
 1. Kyk na die video deur Renaldo Barnard
 1. Gesels: As Connect Groep
 • Waarvoor of vir wie moet julle BID hierdie week?
 • Waarvoor of vir wie moet julle VAS hierdie week?
 • Waarvoor of vir wie moet julle GEE hierdie week?  

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae vir hierdie week

Dink aan die woorde: “BID VORENTOE!”

 • Vra jouself hierdie vraag: “Hoekom verander die gebed wat ek vandag bid my toekoms?” 
 • Begin ‘n gebedsjoernaal. Skryf jou gebede neer en die datum wanneer jy hierdie gebede bid. Na ‘n verloop van ‘n paar maande gaan terug na jou gebede en kyk watter gebede is reeds beantwoord en op watter gebede jy nog ‘n antwoord verlang. Hierdie oefening sal jou baie help om God se daadwerklike voorsiening in jou lewe raak te sien.