2021 – Prepared to shine

Evangelisasie – Week 1

Een vir Een

Deel 1 van 4

“The church has many tasks but only one mission!”    –Arthur Preston

“Our mission is to live our personal communion with Christ with such intensity as to make it contagious”    –Paul Tournier

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees:  Matt 18:10-14 Die Verlore Skaap
 • Matt 28:16-20 Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
 • Bespreking: Evangelisasie is; “Een vir Een!”

Mense is vir God belangrik en ons sien hoe belangrik mense vir God is in Jesus se gelykenis oor die verlore skaap in Matt 18:10-14. Die skaapboer is baie bly oor die een wat gevind word. So is die Vader ook bly oor elke mens wat gered word. Die probleem vandag egter is dat die kerk na binne gedraai het. Daar word nie meer op die mense buite die kerk gefokus nie. Jesus se doel vir die kerk was om mense in te bring en bloot te stel aan die Vader se liefde en vergifnis.Twee mentaliteite wat deur die jare in die kerk ontstaan het is:

a) ‘n Voorkeur-mentaliteit: Daar is ‘n spesifieke prentjie van hoe die mense in hierdie kerk moet lyk en niemand wat in hierdie prentjie pas word bereik nie.

b) ‘n Isolasie-mentaliteit: Dit gaan net oor my eie verhouding met God en ek draai my rug op die mense om my.

Jesus het egter gekom om die hele wêreld te red, mense van elke kleur, ouderdom, kultuur en sosio-ekonomiese klas.

Wat gebeur in “Een vir Een” Evangelisasie:

 1. ‘n “Unieke-avontuur” vind plaas: Elkeen van ons is uniek en elkeen het sy/haar unieke vriende. Hierdie vriendekring sal beter deur jou bereik kan word as deur iemand buite jou vriendekring.
 2. ‘n “Een vir Een” avontuur vind plaas: God stel in elke persoon belang. Die individu is vir God belangrik. Indien elke gelowige net een persoon hierdie week bereik met die evangelie en hierdie persoon gee sy lewe vir die Vader dan verdubbel ons geloof hierdie week.
 3. ‘n “Kontak-avontuur” vind plaas: Diep verhoudings word gebou met die mense rondom my. Dit gaan hier oor meer as net ‘n geloofsverandering, dit gaan oor lewens wat diep in verhouding met mekaar geleef word. In hierdie diep verhoudings vind ons mekaar en vind ons Christus.
 4. ‘n “Leef-en-praat-avontuur” vind plaas: Ons geloof word gesien nie net as ‘n verbale geloof nie. Die mense rondom ons sien hoe ons leef. Hulle sien dat ons lewe oorspoel is met God se liefde en dat ons nie kan stil bly oor hierdie liefde nie. Ons leef-en-praat ons geloof.
 5. ‘n “belonende-vervullende-avontuur” vind plaas: Wanneer ek Christus aan iemand naby aan my bekend stel, sien ek eerste hoe hierdie persoon groei en leef. Ek sien hoe hierdie persoon ontwikkel en ek sien hoe hierdie persoon self weer die evangelie aan die mense rondom hom/haar oordra.
 • Gesels:
 1. Hoekom is dit beter om “Een vir Een” ons vriende en familie te bereik?
 2. Wie ken ‘n vriend of familielid wat op hierdie wyse met die evangelie bereik kan word?  
 3. Maak ‘n lys van mense wat genader kan word met die boodskap van die evangelie, asook uitgenooi kan word na julle Connect Groep. Begin vanaand vir hierdie mense te bid

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week:

 1. Leef met dankbaarheid dat jy die Vader ken.
 2. Word bewus van mense rondom jou wat nie die Vader ken nie.
 3. Na wie toe stuur die Vader jou?