2021 – Prepared to shine

Evangelisasie – Week 2

Een vir Een

Deel 2 van 4

“The church has many tasks but only one mission!”    –Arthur Preston

“Our mission is to live our personal communion with Christ with such intensity as to make it contagious”    –Paul Tournier

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees: 
 • Matt 28:16-20 Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
 • Bespreking: Evangelisasie is; “Een vir Een!”

God hou van verskeidenheid, daarom het Hy ons verskillend en uniek gemaak. Jy is nie ‘n ongeluk of ‘n toeval nie. Jy is deur God gemaak om ‘n spesifieke en unieke taak hier op aarde te vervul. ‘n Taak wat net jy kan verrig. Dit is belangrik om te weet dat Jesus se opdrag om te evangeliseer vir ons almal is, niemand word vrygestel van hierdie taak nie. Dit is ook belangrik om te weet dat Hy deur jou unieke samestelling, unieke agtergrond en unieke lewenservarings die mense om jou beinvloed om Hom te volg. Elke mens het ook sy/haar unieke Evangelisasie Styl wat aangewend word om mense te bereik en te vertel van God se groot liefde.

Die ses style is:

 1. Die Konfrontasie Styl: Petrus, een van Jesus se dissipels het hierdie styl gebruik. Hierdie was ‘n gepasde styl vir sy persoonlikheid. Hy het Malchus se oor afgekap in die tuin omdat die soldate Jesus wou gevange neem. Hierdie is ‘n “hoë-oktaan” styl. Hierdie styl skep beslis aksie en spanning wat; of voordelig, of nadelig kan wees. Weereens hang dit van die aanhoorder af en indien die aanhoorder hom/haar kan vereenselwig met hierdie styl sal daar ‘n besliste positiewe reaksie wees.
 2. Die Intellektuele Styl: Paulus gaan staan in die middel van die Areopagus en konfronteer die denkers van Atene oor God. Paulus was ‘n geleerde man. Sy logiese rassionele benadering het beslis by hom gepas en hy het baie sukses met hierdie styl gehad. Indien hierdie jou styl is sal jy ‘n persoon wees wat hou van vraagstukke en antwoorde. Jy het ‘n natuurlike nuuskierigheid en jy hou daarvan om te redeneer, asook te debatteer.
 3. Die Getuienis Styl: Ek vertel my storie. My storie voor ek Jesus ontmoet het. Toe ek Jesus ontmoet het en na ek Jesus ontmoet het. Hierdie storie verander die hoorder se ingesteldheid teenoor God. Ons elkeen het ‘n storie om te vertel. Meer mense identifiseer met jou storie en niemand kan met jou storie en ondervinding argumenteer nie. 
 4. Die Interpersoonlike Styl (Verhouding bou styl): Die tollenaar. Hy reel dadelik ‘n partytjie by sy huis toe hy hoor dat Jesus na sy huis toe gaan gaan. Diep verhoudings word gebou met die mense rondom jou en die mense wie se lewens jy beinvloed. Mense luister graag na nuwe idees in ‘n atmosfeer van vriendskap en vertroue. Waar daar iets te ete is en ons informeel en gesellig saam kan verkeer.
 5. Die Uitnodiging Styl: Die Samaritaanse vrou het vir almal in haar dorp gaan vertel oor Jesus en die kerk in Samaria is deur hierdie styl geplant. Sommige mense is goed daarmee om ander te beweeg om saam met hulle te gaan of dinge te doen. Hierdie kan ook die aktivering styl genoem word. Op jou uitnodiging word mense geaktiveer en beweeg en doen hulle wat jy vra.
 6. Die Diensbaarheid Styl: In Handeling 9 lees ons van Dorkas. Sy het met haar hande gewerk. Sy het vir die armes om haar gesorg. Deur haar arbeid en diensbaarheid het sy mense na God te gelei. Mense het haar deursigtigheid raak gesien en begin om Jesus te volg want sy het hulle bedien nie net met woorde nie, maar met haar dade.
 • Gesels:

Gesels oor die ses Evangelisasie style. Probeer agterkom watter styl jy die meeste aanwend of sal aanwend. Vra die lede van jou Connect Groep om hierdie styl te evalueer en te bevestig.

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week:

 1. Dink aan jou unieke Evangelisasie Styl.
 2. Word bewus van mense rondom jou wat nie die Vader ken nie.
 3. Na wie toe stuur die Vader jou?