2021 – Prepared to shine

Evangelisasie – Week 3

Een vir Een

Deel 3 van 4

“The church has many tasks but only one mission!”    –Arthur Preston

“Our mission is to live our personal communion with Christ with such intensity as to make it contagious”    –Paul Tournier

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees: 
 • Matt 28:16-20 Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
 • Bespreking: Evangelisasie is; “Een vir Een!”

Ons lees in Genesis hoe God vir Adam en Eva gaan “kuier” het. God is ‘n verhoudings God. Hy het die mens geskape om in verhouding met die mens te lewe. Dit is hoekom toe God sien dat Adam alleen is Hy dadelik vir hom ‘n maat gemaak het, iemand met wie Adam in verhouding kon lewe. God is nie ‘n God wat die mens van ‘n afstand dophou nie, Hy is ‘n God wat tussen die mens en in die mens wil beweeg. Daarom is Hy bewus van die mens se pyn en die mens se verwagtinge.

Vanaand gaan ons oor die volgende gesels:

 1. Die Huidige Tendens: Jesus het al hoe meer van Sy Vader gepraat hoe nader Hy aan sy kruisdood gekom het. Hy het selfs terwyl Hy op die kruis gehang het ‘n sondaar bedien. Navorsing toon dat Christene soos hulle ouer word minder en minder oor Jesus praat met die mense om hulle. Teen sterwe bereik die Christen sy laagste punt van Evangelisasie. Eintlik GEEN Evangelisasie vind plaas nie. Terwyl Jesus die teendeel bewys het.  Die ideaal is dat hoe langer ‘n mens in verhouding met God leef, hoe meer word sy/haar hart soos die hart van God. Die mens se hart is veronderstel om meer en meer soos die Vader se hart vir verloregaande mense te word. ‘n Passie vir verlore mense is veronderstel om toe te neem en nie af te neem nie. Die mens se geloof in die krag van die Evangelie wat mense red behoort te groei. Teen jou sterwe behoort jou entoesiasme en ywer om verlore mense te wen ‘n hoogtepunt te bereik.
 2. Verander jou koers: Leef met ‘n daaglikse bewustheid van verlore mense om jou. Leer om met hulle te kommunikeer en leer om hulle te dien. Gaan uit jou pad uit om in verhouding met die mense om jou te lewe. Kry weer die regte “Teologie”: Verlore mense is onsettend belangrik vir God. Onthou dat daar is ‘n verskil tussen Godsdiens en Christenskap. Christene beoefen nie ‘n Godsdiens nie. Christene leef in ‘n verhouding met God en help die mense om hulle om ook in so ‘n verhouding te lewe. Godsdiens gaan oor werke, maar Christenskap gaan oor werke wat reeds gedoen is deur Christus. My werke bepaal nie my uiteinde nie, maar my verhouding met God bepaal waar ek gaan eindig.
 3. Oefen jou Storie: Deel die Connect groep op in groepe van twee mense of hoogstens drie. Elkeen kry nou die kans om sy/haar storie te vertel. Gebruik die volgende kriteria om jou storie te vertel:
 1. My storie        VOOR            ek Jesus ontmoet het.
  1. My storie        HOE               ek Jesus ontmoet het.  
  1. My storie        NA                  ek Jesus ontmoet het.  
 • Gesels:

Leer om jou storie te vertel soos hierbo uiteengesit.

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week:

 1. Dink aan jou unieke Storie.  
 2. Word bewus van mense rondom jou wat nie die Vader ken nie.
 3. Na wie toe stuur die Vader jou?