2021 – Prepared to shine

Evangelisasie – Week 4

Een vir Een

Deel 4 van 4

“The church has many tasks but only one mission!”    –Arthur Preston

“Our mission is to live our personal communion with Christ with such intensity as to make it contagious”    –Paul Tournier

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees: 
 • Matt 28:16-20 Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
 • Bespreking: Evangelisasie is; “Een vir Een!”

Vanaand gaan ons gesels oor die antwoorde wat mense gee wanneer ons hulle meer oor Christus wil vertel:

 1. Ek wil nie daaroor praat nie: Gewoonlik word hierdie antwoord gegee wanneer die persoon ‘n negatiewe ervaring in sy/haar verlede beleef het. Dit is belangrik om te besef dat hierdie persoon beter deur ‘n vertrouensverhouding bereik gaan word. Dit gaan tyd neem om hierdie persoon se vertroue te wen. Dit is belangrik om na hierdie persoon se storie te luister, dit nie af te kraak of te veroordeel nie. Onthou die gesegde: “People don’t mind how much you know until they know how much you care.” Wanneer die persoon wel reg is om te praat onthou om stil te bly en te luister. Moenie kommentaar lewer nie. Wanneer die persoon klaar gepraat het vra dan vrae wat hom/haar kan begelei na bekering.
 2. Ek is Godsdienstig: Verduidelik die verskil tussen Godsdienstig wees en wat dit beteken om ‘n Christen te wees:

a) Godsdiens: Lewe met reëls en regulasies. Ek moet doen om die persoon/godheid wat ek dien se goedkeuring te kry. Altyd besig om teen ‘n leer op te klim om by die godheid uit te kom.

b) Christen wees: Die prys is reeds betaal, die werk is reeds gedoen. Christus het vir my sonde gesterwe. Ek hoef nie te werk om my vrylating te kry nie. Ek moet net in Sy rus ingaan en besef Hy is lief vir my, Hy gee om vir my en Hy is betrokke in my daaglikse lewe. Daar word nie teen ‘n leer opgeklim nie, want Hy is by en in my.

 • Alle paaie lei na dieselfde God: Daar is hierdie denke dat daar verskillende paaie teen dieselfde berg is en dat dit nie saakmaak watter pad ek volg nie, want ek gaan in elk geval wanneer ek bo-op die berg kom ontdek dat daar net een God is, dus lei al die paaie na dieselfde God en kan ek enige pad stap want ek sal uiteindelik wel by God uitkom. Hierdie is ‘n tipiese Godsdienstige stelling. Ons het net hierbo verduidelik dat ons nie ‘n Godsdiens beoefen nie, maar dat ons lewe in ‘n verhouding met God. Ons het dus nie nodig om teen ‘n berg op te klim nie, ons het nie nodig om ‘n pad te loop nie. Die pad is reeds na ons geloop. Die problem is ook dat elke godsdien sy eie reëls en regulasies het. Dus is godsdienste nie dieselfde nie. daarom kan jy nie sê jy klim teen dieselfde berg uit nie. Elke berg is anders. Hulle verskil van mekaar. Elke god is anders. Jesus sê self in Johannes 14:6 “Ek is die Weg, Waarheid en die Lewe, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie.”
 • Kerke soek net geld: Dit is waar en die persoon is defnitief afgesit deur seker kerke wat net gedryf word deur geld. Beantwoord die vraag ook dan so. Besef dat hierdie kerke dalk ‘n groot rol gespeel het in die feit dat hy/sy nie Jesus wil volg nie. Moenie die vraag veroordeel nie, stem saam met die persoon. Maak dit duidelik aan die persoon dat jy nie hier is om geld uit hom/haar te kry nie. Dit is nie nodig om nou oor gee of saai en maai te gesels nie. Jesus het reeds die prys betaal vir hierdie persoon. Selfs al het hierdie persoon die rykdom van die hele mensdom sal dit hom/haar nie help om gered te word nie. Redding kos nie geld nie. Dit kos eintlik meer as geld. Ek moet my eie ego laat gaan en ek moet ‘n nuwe identiteit opneem.
 • As God ‘n God van liefde is hoekom laat Hy toe dat onskuldige mense ly: Hierdie is ‘n billike vraag, maar ‘n moeilike vraag om te beantwoord. Daar is nie maklike antwoorde nie. Moenie oppervlakkige, kunsmatige of afgewaterde antwoorde gee nie. Daar is ook ‘n defnitiewe rede hoekom hierdie persoon hierdie antwoord gee. Gewoonlik worstel hierdie persoon met ‘n diep persoonlike pyn. Weereens laat die persoon toe om sy/haar storie te vertel.
 • Gesels:

Gesels oor die verwagte antwoorde soos hierbo bespreek. Indien daar ander antwoorde ook al gehoor was, gesels oor hierdie antwoorde.

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week:

 1. Dink aan jou Vrae en Antwoorde.  
 2. Word bewus van mense rondom jou wat nie die Vader ken nie.
 3. Na wie toe stuur die Vader jou?