2021 – Prepared to shine

Finansies – Week 3

Geld wat Stom is

Deel 3 van 4

“Go out in the world and work like money doesn’t matter. Sing as if no one is listening. Love as if you have never been hurt and dance as if no one is watching”    Victor Hugo

“Money can buy you a bed but not sleep; books but not brains; food but not appetite; finery but not beauty; a house but not a home; medicine but not health; luxuries bur not culture; amusements but not happiness, a crucifix but not a Saviour; a good life but not eternal life; a passport to everywhere but heaven” –Unknown

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees:   
 • Spr 11:24-25 Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het, daar is ander wat suinig is en tog arm word. Wie ‘n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is.
  • Pre 6:9 Wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Ook hier kom dit tot niks. Dit is ‘n gejaag na wind.
  • 1 Tim 6:7-10 Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.
  • Spr 18:11(Boodskap) Ryk mense dink dat geld alles is, dat dit hulle teen gevare sal beskerm. Wie so dink, leef in ’n gekkeparadys 
  • Hand 20:35 Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang.”  
  • Fil 4:11-13 Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee   
 • Bespreking: Die lewe is meer as geld en dit wat geld kan koop.

Ons versadigingsdrumpel is so hoog vandag. Dit vra so baie om ons gelukkig en tevrede te hou. Niks maak ons meer gelukkig nie. Geluk hou ook net ‘n kort rukkie. Ons kyk na ons kinders en sien hoe vining hulle klaar speel met nuut gekoopte speelgoed. Ons speelgoed word al hoe meer, al hoe groter en al hoe duurder. Ons gaar op en koop gereeld nog, maar kry nie genoeg nie. Niks maak die mens so eensaam as wanneer sy eie belange sy enigste belange word. ‘n Tevrede mens is nooit arm nie en ‘n ontevrede mens nooit ryk nie. Spurgeon het gesê: “It’s not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness.” Die Bybel vra ons om tevrede te wees met wat ons besit. Ons moet ons tevredenheid in Christus se algoenoegsaamheid vind. Geluk word nie gevind in besittings nie, maar in verhoudings. Goeie verhoudings bring geluk. ‘n 50 jaar studie van die universiteit van Columbia in die VSA het bepaal dat jy net so gelukkig is, as die diep en gelukkige verhoudings waarbinne jy jou bevind. Geld kan nie ware en gelukkige verhoudings koop nie.

 • Gesels:
 1. Wanneer is genoeg genoeg?
 2. Wat is die rol van geld in ons geluk?
 3. Watter rol speel geld in ware en gelukkige verhoudings?  

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week: Dink aan jou eie finansies en vra jouself

 1. In watter mate bepaal my finansies en besittings my selfwaarde?
 2. Waaraan kan ek my selfwaarde meet?
 3. Wat leer ek my kinders en die volgende geslag omtrent selfwaarde?