Goddelike lewe is om God te ken

Goddelike lewe is om God te ken

Goddelike lewe is om God te ken – Johannes 17:3

Ronnie Barnard

28 November- 4 Desember 2021

Joh 17:3 “En dit is die EWIGE LEWE (God soort lewe) dat hulle U KEN, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U GESTUUR het …”

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 1. Lees:   
 • Joh 17:3 En dit is die EWIGE LEWE (God soort lewe) dat hulle U KEN, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U GESTUUR het …
 • 1 Joh 5:12 Hy wat die SEUN het, HET die lewe …
 • Joh 5:39 Julle ONDERSOEK die Skrifte, omdat julle meen dat julle DAARIN die EWIGE LEWE het; en dit is dié wat van my GETUIG.
 • Joh. 14:9 … Hy wat My GESIEN het, het die VADER gesien .. (Joh 10:32 Goeie werk)
 • Rom. 11:22 Let dan op die GOEDERTIERENENHEID en die GESTRENGHEID van God: gestrengheid …
 • Rom 11:22 … gestrengheid oor die wat GEVAL het (Israel in woestyn, NIE GEGLO het wie God is) …
 • Rom 11:22 … maar GOEDERTIERENHEID oor jou as jy in die goedertierenheid BLY …
 • Num 14:28 … soos julle VOOR my ore GESPREEK het, so sal Ek aan julle DOEN …
 • Num 14:2, 3 … AG ons maar in Egipteland GESTERF het … (Dit is soos hulle SIEN en van GLO).
 • Luk 19:21,22 Want ek was BANG vir u, omdat u ‘n STRAWWE man is … uit jou MOND sal ek jou OORDEEL …
 • Ps 27:13 O, as ek nie GEGLO het dat ek die GOEDHEID van die Here sal SIEN in die land van die lewendes nie (1. Is my LIG en HEIL)
 • Ps 135:3 LOOF die Here, WANT die Here is GOED – Ps 136:1 Loof die Here want Hy is GOED, want sy GOEDERTIERENHEID is tot in EWIGHEID
 • 1 Kron 16:7 … het Dawid … LOOF die Here (Voor die ark) 
 • 1Kron 15:1 … die ARK van God en daarvoor ‘n TENT opgeslaan.
 • Han 15:16 … terugkom en die VERVALLE hut van Dawid weer oprig …
 • 2 Kron 20:22 En op die OOMBLIK toe hulle die GEJUBEL en LOFSANG aanhef, (21) … Loof … Sy GOEDERTIERENHEID –  … ewigheid 
 • Ps 100:2 DIEN die Here met BLYDSKAP: kom voor Sy aangesig met gejubel (148 keer)
 • Luk 10:21 … het Jesus Hom in die gees VERHEUG …
 • Hab 3:17,18 Alhoewel … NOGTANS sal ek JUBEL in die HERE, ek sal JUIG in die God van my HEIL.
 • Neh 8:11 … die BLYDSKAP in die Here – dit is julle BESKUTTING.
 • Fil 4:4 VERBLY julle ALTYD in die Here: ek HERHAAL: verbly julle!
 • Joël 1:16 … BLYDSKAP en GEJUIG is weg uit die HUIS van onse God?
 • 2 Sam 6:15,14 … die ARK van die Here met GEJUIG en basuingeklank opgehaal,  DAARBY het Dawid …
 • 2 Sam 6:14 … het Dawid met ALLE mag GEDANS voor die AANGESIG van die Here (met VREUGDE)
 • 2 Sam 6:16 … Kyk Migah … en SIEN Dawid HUPPEL en DANS voor die AANGESIG van die Here … in haar hart VERAG. 
 1. Kyk na die video deur Ronnie Barnard
 1. Gesels: As Connect Groep
 1. Wat beteken dit om God te ken? 
 2. Hoe openbaar God Homself aan ons?

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae 

Dink aan die woorde: “Om God te ken”

 1. Waar kan ek KENNIS oor God kry?
 2. Wat gebeur met my wanneer ek God beter leer ken?
 3. Antwoord vir jouself: “Om God te ken is?”________________ (Vul self die antwoorde in)