2021 – Prepared to shine

Huwelik – Week 2

Deel 2 van 4

Wanneer LEKKER BITTER word

“He who has a strong enough WHY can bear almost any HOW” –Friedrich Nietzhe

Welkom

Woord

  1. Gebed: Open met gebed. 
  • Lees:  1 Kor 6:13-20 (The Message Translation)

You know the old saying, “First you eat to live, and then you live to eat”? Well, it may be true that the body is only a temporary thing, but that’s no excuse for stuffing your body with food, or indulging it with sex. Since the Master honours you with a body, honour him with your body! God honoured the Master’s body by raising it from the grave. He’ll treat yours with the same resurrection power. Until that time, remember that your bodies are created with the same dignity as the Master’s body. You wouldn’t take the Master’s body off to a whorehouse, would you? I should hope not. There’s more to sex than mere skin on skin. Sex is as much spiritual mystery as physical fact. As written in Scripture, “The two become one.” Since we want to become spiritually one with the Master, we must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy, leaving us more lonely than ever—the kind of sex that can never “become one.” There is a sense in which sexual sins are different from all others. In sexual sin we violate the sacredness of our own bodies, these bodies that were made for God-given and God-modeled love, for “becoming one” with another. Or didn’t you realize that your body is a sacred place, the place of the Holy Spirit? Don’t you see that you can’t live however you please, squandering what God paid such a high price for? The physical part of you is not some piece of property belonging to the spiritual part of you. God owns the whole works. So let people see God in and through your body.

  • Bespreking: 

Vanaand wil ons die vraag; “Is seks net vel op vel?” antwoord. Uit die bostaande gedeelte kan ons ‘n defnitiewe antwoord kry. Seks is baie meer as net vel op vel – Dit skep ‘n band tussen twee persone en hierdie band speel uit in ons liggaam, ons siel en ons gees. Wanneer die fisiese band eindig, is daar steeds die emosionele en geestelike band en daarom is dit moeilik om die seks wat plaasgevind het te vergeet. Elke keer wanneer ‘n verhouding opbreek bly daar “iets” van die ander person agter. Elke “eenwording” ervaring word in jou geheue gestoor en hierdie gedagtes het ‘n defnitiewe effek op jou en jou daarop-volgende verhoudings. Onbewustelik sal jy vorige ervarings met die huidige vergelyk. Die vorige ervarings word gewoonlik “oor-geromantiseer” wat vervulling in ‘n langtermynverhouding byna onmoontlik maak. Daarom kan jy uiteindelik die vermoë om aan een maat toegewyd te leef heeltemal verloor, netsoos kleefband wat oor en oor gebruik word uiteindelik die vermoë om te kleef verloor.  

  • Gesels:
  1. Is seks meer as net vel op vel?  
  2. Wat gebeur met jou liggaam, gedagtes, emosies en hart wanneer jy ander seksuele verhoudings buite die huwelik het?
  3. Hoekom lei meervoudige seksuele verhoudings na isolasie en alleenheid?

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week:

  1. Gesels met jou man/vrou oor die beginsel dat daar meer aan seks is as vel op vel.
  2. Vra mekaar uit na wat seks doen aan beide se liggame, denke, emosies en harte.
  3. Bevestig weer ‘n eed van “eenwording” en “toewyding” aan mekaar.