2021 – Prepared to shine

Huwelik – Week 3

Wanneer LEKKER BITTER word

Deel 3 van 4

“He who has a strong enough WHY can bear almost any HOW” –Friedrich Nietzhe

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees:  Gen 3:1-13

Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?” Die vrou het die slang geantwoord: “Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.” Toe sê die slang vir die vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.” Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” En die mens antwoord: “Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip.” Die Here God vra toe: “Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan Ek jou verbied het om te eet nie?” Die mens het geantwoord: “Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.” Toe vra die Here God vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang het my mislei, en ek het geëet.”

 • Bespreking: Selfverontskuldiging en Selfregverdiging

Dit bly interessant om te sien hoe ons as mens die fyn kuns van verontskuldiging en regverdiging ontwikkel het. Dit is ‘n “ingebore” talent wat deur die sondeval veroorsaak is. Veral kleuters is goed hiermee en hulle kry allerlei vindingryke maniere om hulleself te verontskuldig en te regverdig. Ons het by die beste geleer: “Adam en Eva”. In ons geleeste stuk sien ons hoe fyn hierdie kuns ontwikkel. Adam gee Eva die skuld vir sy verkeerd doen en dan gee Eva weer die slang die skuld en die arme slang het nie ‘n voet gehad om op te staan nie. Interessant is dat God al drie se verkeerd doen (sonde) aanspreek. Die eerste huwelik het alreeds gesukkel met verontskuldiging en regverdiging, hoekom sal ons nie ook vandag hiermee worstel nie? Baie huwelike word jaarliks verongeluk as gevolg van hierdie twee kuns diewe. Daar is egter ‘n groter en meer gekompliseerde kuns, maar wat unieke nagevolge het. Hierdie kuns is om eienaarskap te neem van jou verkeerd doen en om vergifnis te vra. Hierdie kuns word beoefen met nederigheid en selfvernedering. Die eindproduk van hierdie kuns is ‘n gelukkige huwelikslewe en ‘n beter verhouding met jou lewensmaat. 

 • Gesels:
 1. Wat beteken selfverontskuldiging vir jou?   
 2. Wat Beteken selfregverdiging vir jou?
 3. Hoekom is dit so moeilik om nie jouself te regverdig en te veronskuldig nie?
 4. Hoekom is nederigheid en selfvernedering so moeilik?

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

Hierdie week:

 1. Dink aan ‘n tyd toe jy jouself verontskuldig of geregverdig het. Hoe dink jy het dit jou huwelik beïnvloed?
 2. Hoe dink jy kan jy in die toekoms anders optree?
 3. Bevestig met ‘n eed aan mekaar julle onvoorwaardelike liefde aan mekaar en vra jou huweliksmaat om jou te help wanneer jy jouself wil verontskuldig of regverdig.