Môre behoort aan God – Deel 1

Môre behoort aan God – Deel 1

6-11 November 2022

Pastoor Morne Kruger

Welkom

Woord

 1. Gebed: Open met gebed. 
 • Lees: 
 • Matt 6:25-34
 • Mark 4:35-39
 • Fil 4:7 

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

 • Matt 17:16-18 

En ek het hom na u dissipels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My. Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af.Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?

 • Jes 41:10 

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

 • 2 Kor 3:18 

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid …

 • Heb 13:8

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

 • 1 Kon 19:1-4 
 • Kyk: Kyk na die video deur Pastoor Morne Kruger
 • Gesels in julle Konneksie Groep oor die volgende:
 • Hoekom raak ons so bekommerd oor die toekoms? Gesels in julle groep hieroor.  
 • Hoe oorkom ons vrees?
 • Bid vir elke groeplid teenwoordig asook afwesig.

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae:

Dink aan die woorde: “Môre behoort aan God”.


1. Wat dink jy verhoed jou om God in jou môre te sien?

2. Vra God om jou gerus te maak oor die dag van môre.