Week 2: 11-17 Okt 2020

Praygrance-Renaldo Barnard  

 Wanneer die Regverdige bid

Gebed is ’n welriekende geur voor God. 

Ope 8:4 “Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God.” 

Psalm 141:2 “Ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe, luister tog na my, ek roep na U. Mag my gebed voor U wees soos ‘n wierookoffer”

Welkom

Woord

Gebed: Open met gebed. Lees: Jak 5:16-18 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking. Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.”Kyk: Kyk na die video deur Renaldo Barnard

Gesels:

We pray as ordinary people who have an extraordinary God. We are just normal people like Elijah. Prayer is effective, not because of great men who pray, but because of a great God.

Gebed is belangrik want gebed help ons om wysser te word.

  • Kol 1:9 “Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken.” 
  • Jak 1:5 “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.” 
 • Gebed is belangrik want gebed is die oplossing.
  • Jer 33:3 “Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.” 
  • 2 Kron 7:14-15 “En my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan.” 

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

 

Werke en vrae

 • Bid vir ons gemeente. Bid dat God ons wat gewone mense is sal seën en dat ons geregverdig in Sy oë sal wees. Vra vir wysheid en leiding in vir die tyd wat voorlê.   
 • Maak ’n lys van gebede waarvoor julle as Connect Groep saam wil bid.
 • Kies ’n tyd of dag wat julle as Connect Groep saam wil bid en vas.