Week 2: 22-28 August 2021

Week 2: 22-28 August 2021
Renaldo Barnard
JONA, WAAR IS JY?

Welkom
● Verwelkom almal
● Gebruik ‘n toepaslike ysbreker – https://woordenlewe.com/ice-breakers/


Woord
1. Gebed: Open met gebed.
2. Lees: Jona
● Jona 1:2 (NLV) Maak klaar en gaan na die groot stad Nineve toe! Praat ernstig
met hulle …
● Jona 1:3 (NLV) Maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan om van die
Here af weg te kom …
● Jona 3:1 (NLV) Die Here het ’n tweede keer met Jona gepraat
● Jona 3:6 & 10 (NLV) Toe die koning van Nineve hoor wat Jona sê, het hy van sy troon af opgestaan en sy koninklike klere uitgetrek … Toe God sien … was Hy hulle genadig …
● Jona 4:1 (NV) Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword.
● Jona 4:5-8 (NLV) Jona is toe uit die stad uit. Hy het … vir hom ’n skuiling gemaak … terwyl hy gewag het …
● Jona 4:9-10 (NLV) God sê toe vir Jona: “Is dit reg van jou om kwaad te wees omdat die plant dood is? Jona het geantwoord: “Ja, ek is so kwaad dat ek kan
sterf!” …
● Jona 4:10-11 (NLV) … Toe sê die Here: “Jy is ontsteld oor die plant en dit terwyl … Nineve … meer as 120 000 mense wat nie weet wat reg of verkeerd is nie … Sal Ek dan nie medelye hê oor die groot stad … nie?
3. Kyk na die video deur Renaldo Barnard
4. Gesels:
1) Wat is die eienskappe van die mens se hart?
2) Wat is die eienskappe van God se hart?
3) Wat gebeur met die mens se hart wanneer hy/sy God se opdrag/roeping met sy/haar hele hart uitvoer?

Worship – Aanbiddinghttps://woordenlewe.com/connect-worship/
Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is.


Werke en vrae (vir hierdie week)
Dink aan die opdrag aan Jona:
● Vra jouself hierdie vraag: “Hoe lyk die opdrag wat God vir jou gegee het?”
● Leef jy hierdie opdrag uit?
● Leef jy jou opdrag/roeping met blydskap uit?