Week 2: 23 -28 Nov 2020

Week 3: 29 November – 5 Desember 2020

Staan Sterk – Renaldo Barnard 

 Staan Sterk in Sy Genade

Welkom

Woord

Gebed: Open met gebed. 

Lees: Genesis 4:1-16 Die Verhaal van Kain en Abel

Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: “Ek het ‘n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here!” Sy het weer ‘n kind gekry, Abel, ‘n broer vir Kain. Abel was ‘n veeboer en Kain ‘n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain VAN die opbrengs van die land ‘n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: “Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap (verheffing) as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers.” Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: “Waar is jou broer Abel?” en Kain antwoord: “Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?” Maar die Here sê: “Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal ‘n doellose swerwer op aarde word!” Toe sê Kain vir die Here: “My straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal ‘n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor.” Maar die Here sê vir hom: “Nee! Wie vir Kain vermoor, sal sewe maal gestraf word.” Toe gee die Here vir Kain ‘n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod, oos van Eden.

Gesels oor die volgende:

  • Wat beteken Selfregverdiging?
  • Hoe het Kain homself regverdig? Watse woorde gebruik ons om onsself te regverdig? 
  • Hoekom wil ons altyd onsself regverdig?
  • Wat is die teenoorgestelde van selfregverdiging?
  • Wat beteken Genade vir jou?  

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is. 

Werke en vrae

  • Vir wie moet jy hierdie week genade bewys?