Week 3: 15-21 November 2020

Week 3: 15-21 November 2020

Finishing Strong – Bjorn Uys  

  “You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.” ― C.S. Lewis.

“Finishing is better than starting. Patience is better than pride.”                                   – Ecclesiastes 7:8 (NLT)

Welkom

Woor

Gebed: Open met gebed. 

Lees: 

  • Heb 12:2 … die oog gevestig op Jesus, die Beginner en Voleinder van die geloof …
  • Fil‬ 3:14 ‬‬‬‬‬Ek jaag wenpaal toe, na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee.
  • Fil‬ 1:6‬‬‬‬‬‬‬‬‬ God het begin om ‘n goeie ding in julle harte te doen. Ek is baie seker dat Hy dit sal klaarmaak op die dag wanneer Christus Jesus weer kom.”

Kyk: Kyk na die video deur Bjorn Uys

Gesels: Gesels oor die verhaal van Dawid.

Dawid het geweet dat God hom uitgekies het om koning te wees. Hy het sy wedloop gehardloop met durf en inspanning. Dawid was gehoorsaam aan God en aan die mense om hom. Dit lyk aan die begin of Dawid die wedloop van die lewe perfek hardloop, maar hy is ook net ‘n gewone mens en ons sien hoe hy foute maak. Tog hou hy sy oë gevestig op sy roeping en hy verloor nie sy afhanklikheid van God nie. Hierdie afhanklikheid op God maak dat God Dawid Sy vriend noem. 

  • Weet jy wat jou roeping in hierdie lewe is? Gesels bietjie oor hierdie roeping met jou Connect Groeplede.
  • Dink jy God noem jou ook Sy vriend? Hoekom dink jy so? 

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of maak jou eie playlist op YouTube.

Werke en vrae

Elkeen van ons het ’n unieke roeping en God vra dat ons in ons roeping sal bly en dat ons die wedloop van die lewe sal hardloop met ons oë gefokus op God en op ons roeping. Bid vir elke Connect groepslid. 

  • Bid dat elkeen in sy/haar roeping sal bly en dat hy/sy die wedloop van die lewe sal voltooi met die woorde: “Ek is ’n vriend van God”.