Week 3: 18-24 Oktober 2020

Praygrance – Gerhard Dalton  

 

Onse Vader. 

 

Gebed is ’n welreukende geur voor God. 

Openbaring 8:4 “Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God.” 

Psalm 141:2 “Ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe, luister tog na my, ek roep na U. Mag my gebed voor U wees soos ‘n wierookoffer”

Welkom

 

Woord

 

  1. Gebed: Open met gebed. 

 

  1. Lees: Matteus 6:9-13 

“So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word; laat Ukoninkryk kom; laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

 

  1. Kyk: Kyk na die video deur Gerhard Dalton.

 

  1. Gesels hieroor:

 

  • Jesus leer ons om net soos Hy te bid. Jesus praat met Sy Vader omdat Hy in verhoudig met Sy Vader is. Ons kan ook vanuit ‘n verhouding met die Vader bid. Hoe kan ek my verhouding met God verbeter? 
  • Hoe kan ons God se koningkryk sien kom in ons alledaagse lewens?
  • Gesels bietjie oor die Gebed van Jesus en hoe die gebed in vandag se tyd geinterpreteer kan word.

 

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of maak jou eie playlist op YouTube.

 

Werke en vrae

  • Hierdie week: Bid vir ons gemeente, ons omgewing, ons land asook ons wêreld. 
  • Bid die “Onse Vader Gebed” oor jou gesin, jou familie, jou omgewing, jou gemeente en jou land.  
  • Vra dat God se wil sal geskied in ons land en omgewing.