Week 3: 28 7-13 Maart 2021 Renaldo Barnard

Week 3: 28 7-13 Maart 2021 Renaldo Barnard

KINDERS VAN DIE BELOFTE

Rom 9:8 “Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is
nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.”
Welkom
● Verwelkom almal
● Gebruik ‘n toepaslike ysbreker – https://woordenlewe.com/ice-breakers/
Woord
1. Gebed: Open met gebed.
2. Lees:
Spr 29:18 Wanneer ’n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers.
Matt 5:14 Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. ’n Stad wat bo-op ’n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie!
Efe 4:12 … om God se mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou.

Gen 22:17 … dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal
vermeerder soos …

3. Kyk: Kyk na die video deur Renaldo Barnard
4. Gesels oor die volgende:
● Woord en Lewe Gemeente se vier waardes: – Groei, Konneksie, Dien
en Deel.
● Woord en Lewe Gemeente se Visie: – Matt 5:14
● Woord en Lewe Gemeente se Missie: – Efe 4:12

Worship – Aanbiddinghttps://woordenlewe.com/connect-worship/
Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe
webwerf is onder Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens
gedoen is.


Werke en vrae
Gesels oor hoe jy julle CONNECT Groep se rol binne die Visie, Missie en Waarde
Sisteem van Woord en Lewe Gemeente sien.