Week 6: 25-31 Oktober 2020

Nou weet ek-Ronnie Barnard 

 Ons moet dit weet, God het ons eerste liefgehad.

Welkom

Woord

  1. Gebed: Open met gebed. 
  2. Lees: Efesiërs 2:1-10 – Lewe uit die dood

Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die krag van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

 

  1. Gesels oor die volgende:
  • Hoekom sukkel ons om God se liefde vir ons te aanvaar?
  • Wat is die grootste struikelblok wat ons moet oorkom om in God se liefde vir ons te glo?
  • Hoe kry ons God se liefde? 

 

Worship – Aanbidding – https://woordenlewe.com/connect-worship/

Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder Connect, of maak ‘n op YouTube ‘n “playlist

Werke en vrae

  • Kan jy hierdie week ekstra tyd inruim om met God te gesels oor Sy liefde vir jou?
  • “Bid vir jou gesin, jou familie, jou gemeenskap en die wêreld om jou. Bid dat hulle God se liefde op ‘n bonatuurlike manier kan ervaar.