Weekly Discussions

Afrikaans
Afrikaans

Goddelike lewe is om God te ken

Afrikaans

Kyk en Sien

The Dialogue

Bid Vorentoe

Die Geroep

That uncomfortable feeling

Yahweh Nissi

Woedend

Afrikaans

Jona, waar is jy?

Dieselfde

Faith Limps

Building an Altar

So vol soos wat ek leeg is

Entheos - In God

A Power that Transform

Connect to Power

Promise Keepers

Desperate

Staan Sterk

Finishing Strong

Praygrance

Nou weet ek

Wat moet ons nou maak ?

World in His hands/Wêreld in Sy Hande

Nuwe Hart - Reeks

Versamel - Reeks

Vernuwe en wees - Reeks/ Renew-Series
Ons sal ontsnap